Ortadoğu Telsiz
Hizmetlerimiz

OKTH Kiralama Hizmetleri

 


OKTH (Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri) / OKTH Hizmeti Tanım ve KapsamıOrtak Kullanımlı Telsiz Hizmeti, analog ve/veya sayısal teknolojiler kullanılarak aynı sistem içerisinde bir veya birden fazla kapalı kullanıcı grubunu barındıran, en az bir merkez telsiz veya aktarıcı (role) ve yeteri kadar abone telsiz cihazından oluşan, tek ve/veya çift yönlü olarak ses, veri ve optimize paket veri, mesaj, çağrı, görüntü vb. hizmetlerin abonelere sunulmasını içeren, hücresel ve/veya hücresel olmayan, yerel ve / veya bölgesel bazda sunulabilen elektronik haberleşme hizmetini ve ilgili altyapının kurulup işletilmesini kapsar.

 

 

OKTH (Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri) / OKTH Tarifelerimiz


    OKTH Hizmeti, kapalı kullanıcı gruplarına verilen bir hizmettir. Anılan Hizmetin tarifeleri kullanıcının istediği sayısal ve analog teknolojiye (Community Repeater, NEXEDGE , DMR, TETRA) geniş alan kapsama mı yoksa dar alan kapsama alanı ihtiyacı olduğuna, hizmet istenilen alanın coğrafi yapısına, alacağı hizmette kullanacağı telsiz terminal sayısına göre değişiklik göstermektedir. 

    Bu nedenle şirketimizden OKTH Hizmeti almak isteyen kullanıcı/abonelerin öncelikler şirketimizle temas ederek nasıl bir hizmet istedikleri konusunda şirketimizi bilgilendirmeleri gerekmektedir. Bu bilgilendirme sonucuna göre uygulanacak tarifeler kesin olarak belirlenebilecektir.OKTH (Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri) / OKTH Abone Hak Ve Yükümlülükleri


 • Benzer konumdaki tüketicilerin hizmetlere eşit şartlarda erişebilme ve ayrım  gözetmeyen adil ücretlerle hizmetlerden yararlanma hakkına,
 • Tüketicilerin elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerle abonelik sözleşmesi yapabilme hakkına,
 • Aboneler, ayrıntılı fatura talep edebilme hakkına,
 • İşletmecinin sunacağı elektronik haberleşme hizmetinin kapsamı hakkında bilgi alabilme hakkına,
 • Abonelere sunulan hizmet için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı ile tarifelerdeki değişiklikler yürürlüğe girmeden önce bilgilendirilme hakkına,
 • Uluslararası standartlar ile Kurumun belirleyeceği standartlara uygun kalitede hizmetten yararlanma hakkına,
 • Mevzuat gereği Hizmet Bedeli ile bu hizmete yönelik her türlü vergi ve harcı ödemekle,
 • Hizmete katılma ve ayrılmada ilgili BTK mevzuatına uymakla yükümlüdürler.

OKTH (Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri) / OKTH İşletmecisi Hak Ve Yükümlülüleri

 • İşletmeci, hizmet sunumu kapsamında elektronik haberleşme altyapısı kurup işletebileceği gibi, altyapı ihtiyaçlarını OKTH işletmecileri de dâhil olmak üzere diğer işletmecilerden temin etme hakkına sahiptir.
 • İşletmeci kendisine Kurum tarafından tahsis edilmiş frekans kanallarını, Kurumdan izin alarak yetkilendirme alanı içerisinde tekrarlayabilir. İşletmeci ayrıca yetkilendirme alanı dâhilindeki role yer değişikliğini Kurumdan izin alarak yapabilir. Aynı yetkilendirme alanında frekans tekrarı yapılması halinde bu tekrarlamadan dolayı ayrıca kullanım hakkı ücreti alınmaz.
 • İşletmeci, “Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e uymakla yükümlüdür.
 • İşletmeciler OKTH sunmak için Kurumca kendilerine tahsis edilmiş frekansları transmisyon amaçlı kullanamaz.
 • İşletmeci bölgesel yetkilendirmesi kapsamında bulunan iller için ayrıca yerel yetkilendirme veya yerel yetkilendirmesinin bulunduğu ilin de dâhil olduğu coğrafi bölgeye ilişkin bölgesel yetkilendirme alma hakkına sahiptir.
 • İşletmeci, yerel ve bölgesel yetkilendirme alanı içerisindeki sistemlerini kendi içinde birbirleri ile irtibatlandırma hakkına sahiptir.
 • İşletmeci yerel-yerel yetkilendirme ile yerel-bölgesel yetkilendirme alanlarını birbirleri ile irtibatlandıramaz.
 • İşletmeci sahip olduğu birden fazla coğrafi bölgedeki yetkilendirme alanını birbirleri ile irtibatlandırmak istemesi durumunda, frekans kullanım ücreti hesaplamasında EGF değeri yüksek olan bölgenin değeri üzerinden hesaplama yapılır.
 • İşletmeci, OKTH sunmak üzere kendisine kapsama alanı dahilinde Kurumca paylaşımlı/paylaşımsız (işletmeciye tahsisli role frekans kanalı ayaklarından birinin simpleks frekans olarak kullanması) olarak tahsis edilmiş olan simpleks frekans kanallarını OKTH rolelerine erişilemediği durumlarda role frekansı ile birlikte kendi abonelerine kullandırabilir. İşletmeciye talebi halinde, ses hizmetleri haricinde veri ve optimize paket veri, mesaj, çağrı, görüntü vb. hizmetlerin abonelerine sunulmasına yönelik olarak simpleks frekans kanalları tahsis edilebilir. Ayrıca işletmeci, abonelikten ayrılanların telsizlerindeki simpleks frekanslarının silinmesini sağlamakla yükümlüdür.
 • OKTH işletmecilerine tahsis edilen role frekans kanalı ayaklarının herhangi birisinin, aynı yetkilendirme alanı kapsamında, role frekans kanalı olarak kullanımının yanında role frekansları ile birlikte simpleks frekans kanalı olarak kullanımından ayrıca kullanım hakkı ücreti alınır.
 • OKTH işletmecisine yetkilendirildiği alanda, kurduğu telsiz rolelerini birbirleriyle irtibatlandırmasına imkan sağlamak üzere, talebi halinde Milli Frekans Planı çerçevesinde yapılacak değerlendirmeyi müteakip Radyolink ve/veya simpleks frekans tahsisi yapılabilir.
Ortadoğu Telsiz Ürünleri
Cevizlidere mh. Ceyhun Atıf Kansu Cad. 1246. Sokak 4/3 Balgat / Ankara, T: (312) 473 12 00, F: (312) 473 12 01 , info@ortadogutelsiz.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki dökümanlar kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka sitelere, yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz, basılıp çoğaltılamaz. © 2012
Web Tasarım